niemieccy bohaterowie w polskich (?) szkołach

O-Nie.pl

Przedstawiam oficjalną odpowiedź wydziału edukacji w Bytomiu z dnia 28.11.2023r. na pytania związane z powyższym artykułem:
„W odpowiedzi na Pana pytania zawarte w e-mailu z dnia 23 listopada br. uprzejmie informuję, że władze miasta nie nakazywały szkołom realizacji nauki historii o Georgu Brüningu. Ponadto wyjaśniam, że podstawy programowe oraz realizacja projektów edukacyjnych nie należą do kompetencji organu prowadzącego.

Jednakże po rozeznaniu tematu  informuję, że wśród wielu realizowanych w szkołach projektów w Szkole Podstawowej nr 5 im. Poli Maciejowskiej w Bytomiu od marca 2023 realizowany jest projekt edukacyjno-historyczny „Śladami Georga Brüninga” (projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO).

Realizacja projektu odpowiada na potrzebę krzewienia wśród młodych bytomian poczucia przynależności do zamieszkiwanego miejsca poprzez poznanie lokalnej historii i kultury. Działania w ramach projektu: lekcje i spacery związane z szeroko pojętą historią miasta Bytomia oraz sylwetką nadburmistrza, wizyta w Muzeum Górnośląskim, Operze Śląskiej, konkurs fotograficzny z nagrodami „Ocalić od zapomnienia. Tylko fotografie nie liczą się z czasem”, wystawa plakatów, mini-przedstawienie przygotowane dla uczniów innych klas, gra terenowa.”

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *